"Weź paragon"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie przypomina o wakacyjnej intensyfikacji działań w ramach całorocznej akcji Ministerstwa Finansów „Weź paragon”.

Obowiązujące przepisy podatkowe nakładają na podatników (z wyłączeniem podatników zwolnionych) bezwzględny obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Nie wszyscy podatnicy wypełniają rzetelnie ten obowiązek, nie ewidencjonują na kasie fiskalnej całości obrotu i nie wydają klientowi paragonu.
W ten sposób
zaniżają należne wpływy do budżetu państwa oraz pozbawiają klienta przysługujących mu praw konsumenckich. Takie zachowanie sprzyja również nieuczciwej konkurencji i wzrostowi „szarej strefy”.

W celu przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom Urząd Skarbowy w Krotoszynie rozpoczyna wzmożone działania, w trakcie których skontroluje prawidłowość wydawania paragonów z kas fiskalnych. Ponadto podjęta zostanie szeroko zakrojona aktywność informacyjno-edukacyjną mająca na celu podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw obywatelskich, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Kampania przypomina, że biorąc paragon:

  • ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,

  • wspieramy uczciwą konkurencję,

  • zmniejszamy szarą strefę,

  • zyskujemy pewność, że zapłacony przez nas w cenie towaru czy usługi podatek trafi do budżetu państwa,

  • mamy możliwość porównania cen oraz pewność, że nie zostaliśmy oszukani.

Wszystkich podatników zachęcamy do wspierania kampanii i czynnego udziału w kształtowaniu poprawnych praktyk konsumenckich i likwidacji tzw. „szarej strefy”.

W drugą niedzielę stycznia gościliśmy na spotkaniu opłatkowym naszych seniorów. Zaproszonych gości przywitał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Pan Józef Januszkiewicz, ks. kanonik Ryszard Dziamski oraz członkowie Zarządu. 

Zdjęcia do  galerii wykonał Pan Adam Sowiński.

zobacz zdjęcia

Jak co roku w dniu 4 grudnia obchodzili swoje święto stolarze, tapicerzy i rzeźbiarze.O godzinie 16 w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela odprawił mszę św. Ksiądz Prałat dr Aleksander Gendera oraz ks. dr Krzysztof Frąszczak. Po mszy odbyło się uroczyste spotkanie w Cechu Rzemiosł Różnych. W galerii zdjęcia wykonane przez Pana Adama Sowińskiego.

zobacz zdjęcia

AGRO SHOW 2014.

 

W dniu 19 września 2014 roku grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej w Zdunach, technik agrobiznesu i kursanci 2 roku Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych – Cech Krotoszyn uczestniczyli w XVI Międzynarodowej Wystawie Rolniczej o nazwie Agro Show 2014. Cała wystawa zlokalizowana była w miejscowości Bednary koło Poznania, gmina Pobiedziska. Uczestnicy wycieczki mogli zapoznać się z najnowszą techniką i technologią produkcji rolniczej. Wystawcy Polscy i Zagraniczni w swoich stoiskach zaprezentowali najnowsze maszyny rolnicze, sprzęt wykorzystywany do produkcji zwierzęcej, nawożenia, środków ochrony roślin. Dodatkową atrakcją były pokazy sprzętu mechanizacyjnego w ruchu na przykładach prac polowych. Miłośnicy branży rolnictwa mogli również zapoznać się z techniką pozbiorowa obróbki i przechowywania plonów, materiałami budowlanymi, produkcją energii odnawialnych źródeł i ogrodnictwem. Uczniowie byli zadowoleni z uczestnictwa w wystawie gdyż ilość i jakość prezentowanych produktów zadowoliłaby nawet największego konesera kunsztu rolniczego. Istotny był też fakt z integracji kursantów z uczniami naszej szkoły, cóż dodać do zobaczenia w przyszłym roku. 

Honorata Paluszkiewicz- Flak

Reklama