W dniu 11 maja 2014 roku odbyło się w naszym Cechu Walne Zgromadzenie Delegatów. Podczas obrad udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi Cechu. Uchwałą WZD nadano tytuł Honorowego Członka Cechu Rzemiosł Różnych Panu Franciszkowi Lisiakowi. W obradach uczestniczyli jako goście:

- Honorowi członkowie CRR,

- Joanna Król - Trąbka - Wiceburmistrz Krotoszyna,

- Paweł Radojewski - Wicestarosta Powiatu Krotoszyńskiego,

- Anna Barczyńska - Dyrektor Spółdzielni Rzemieślniczej w Krotoszynie,

- Marek Pachciarz - Przewodniczący Rady Spółdzielni Rzemieślniczej

- Ryszard Glapa - Prezes Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

zobacz zdjęcia"Weź paragon"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie przypomina o wakacyjnej intensyfikacji działań w ramach całorocznej akcji Ministerstwa Finansów „Weź paragon”.

Obowiązujące przepisy podatkowe nakładają na podatników (z wyłączeniem podatników zwolnionych) bezwzględny obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Nie wszyscy podatnicy wypełniają rzetelnie ten obowiązek, nie ewidencjonują na kasie fiskalnej całości obrotu i nie wydają klientowi paragonu.
W ten sposób
zaniżają należne wpływy do budżetu państwa oraz pozbawiają klienta przysługujących mu praw konsumenckich. Takie zachowanie sprzyja również nieuczciwej konkurencji i wzrostowi „szarej strefy”.

W celu przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom Urząd Skarbowy w Krotoszynie rozpoczyna wzmożone działania, w trakcie których skontroluje prawidłowość wydawania paragonów z kas fiskalnych. Ponadto podjęta zostanie szeroko zakrojona aktywność informacyjno-edukacyjną mająca na celu podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw obywatelskich, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Kampania przypomina, że biorąc paragon:

  • ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,

  • wspieramy uczciwą konkurencję,

  • zmniejszamy szarą strefę,

  • zyskujemy pewność, że zapłacony przez nas w cenie towaru czy usługi podatek trafi do budżetu państwa,

  • mamy możliwość porównania cen oraz pewność, że nie zostaliśmy oszukani.

Wszystkich podatników zachęcamy do wspierania kampanii i czynnego udziału w kształtowaniu poprawnych praktyk konsumenckich i likwidacji tzw. „szarej strefy”.

W drugą niedzielę stycznia gościliśmy na spotkaniu opłatkowym naszych seniorów. Zaproszonych gości przywitał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Pan Józef Januszkiewicz, ks. kanonik Ryszard Dziamski oraz członkowie Zarządu. 

Zdjęcia do  galerii wykonał Pan Adam Sowiński.

zobacz zdjęcia

Reklama