29 maja 2015 roku odbyła się WYSTAWA GOSPODARCZA - POZNAJ NASZE RZEMIOSŁO zorganizowana przez Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie. Współorganizatorami imprezy był Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z ramienia Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu.

Czytaj więcej: POZNAJ NASZE RZEMIOSŁO

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się w niedziele 28 czerwca 2015 roku. Wyjazd autokarem spod Domu Cechowego o godzinie 5.10. Szczegóły i zapisy w Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 8 lub telefonicznie pod numerem 627252594.

W dniu 11 maja 2014 roku odbyło się w naszym Cechu Walne Zgromadzenie Delegatów. Podczas obrad udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi Cechu. Uchwałą WZD nadano tytuł Honorowego Członka Cechu Rzemiosł Różnych Panu Franciszkowi Lisiakowi.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie Delegatów

"Weź paragon"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie przypomina o wakacyjnej intensyfikacji działań w ramach całorocznej akcji Ministerstwa Finansów „Weź paragon”.

Czytaj więcej: Urząd Skarbowy Informuje

Reklama