W obradach uczestniczyli jako goście:

- Honorowi członkowie CRR,

- Joanna Król - Trąbka - Wiceburmistrz Krotoszyna,

- Paweł Radojewski - Wicestarosta Powiatu Krotoszyńskiego,

- Anna Barczyńska - Dyrektor Spółdzielni Rzemieślniczej w Krotoszynie,

- Marek Pachciarz - Przewodniczący Rady Spółdzielni Rzemieślniczej

- Ryszard Glapa - Prezes Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

zobacz zdjęcia