Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza informuje, że wnioski o egzamin czeladniczy powinny zostać złożone w biurze Izby do 15 lipca 2015 roku. Wszelkie dokumenty znajdują się w zakładce do pobrania a cennik w zakładce Opłaty-egzaminy.