W niedzielę 2 grudnia 2018 roku o godz. 16 w kościele p.w.  Św.  Jana Chrzciciela w Krotoszynie,

została odprawiona msza św.  w  intencji stolarzy, cieśli i tapicerów krotoszyńskiego rzemiosła.

Mszę odprawiali ks. Prałat  dr Aleksander Gendera, ks. prałat  Ryszard  Dziamski oraz ks.  dr Krzysztof Frąszczak.

Msza, jak corocznie  odprawiana jest  w święto Barbary, patronki krotoszyńskich stolarzy, cieśli i tapicerów.

Od dwóch lat w obchodach uczestniczy również  Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Rzemieślnicy sprawujący opiekę nad ołtarzem św.  Barbary ufundowali klęcznik oraz paschał .

W uroczystej mszy wzięły udział poczty sztandarowe Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej,

Cechu Rzemiosł Różnych, Cechu Stolarzy, Cieśli i Tapicerów.

Po mszy odbyła się dalsza część uroczystości w Cechu Rzemiosł Różnych .

Rzemieślnicy łamali się opłatkiem i przekazywali sobie życzenia świąteczne.