Cech Stolarzy, Cieśli i Tapicerów oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza

mają zaszczyt zaprosić swoich członków oraz krotoszyńskie

rzemiosło na uroczystość Św. Barbary, patronki stolarzy, cieśli i tapicerów.

Msza św. zostanie odprawiona w kościele

p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, w niedzielę 2 grudnia o godz.16.

Po mszy św. zapraszamy na uroczystości w

Cechu Rzemiosł Różnych

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU  O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM ORAZ

SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

MIJA 15 LISTOPADA 2018 ROKU – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO CE i PM w Kaliszu.

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO W TERMINIE WNIOSKU WYDAWANA JEST DECYZJA O PRZYZNANIU REFUNDACJI.

Prosimy aby wnioski składane za pośrednictwem Biura Cechu były złożone do końca października celem ich weryfikacji i terminowego wysłania.

Nadanie tytułu czeladnika

W dniu 14  września w Sali reprezentacyjnej Cechu Rzemiosł Różnych zostały nadane tytuły czeladnika.

Nadania dokonał Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, Pan Józef Januszkiewicz wraz z Panem Adamem Sowińskim, zastępcą Prezesa. Dyplomy wręczali przewodniczący komisji egzaminacyjnych.

zobacz zdjęcia

Jeśli chcesz być instruktorem praktycznej nauki zawodu i mieć uczniów młodocianych w zawodzie SPRZEDAWCA, to odwiedź stronę Szkoła Profesja lub kliknij tutaj