W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Sali Reprezentacyjnej Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się posiedzenie Rady Powiatu poświęcone w całości problemom rzemiosła.

Po powitaniu zaproszonych gości głos zabrał Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej  Pan Józef Januszkiewicz. W czasie przemówienia przedstawił zadania rzemiosła krotoszyńskiego:

  • reprezentacja  rzemieślników
  • nadzór  nad nauką zawodu
  • przeprowadzanie egzaminów mistrzowskich, czeladniczych  i sprawdzających
  • promowanie rzemiosła i kształcenia zawodowego
  • współpraca  z  władzami lokalnymi oraz szkołami zawodowymi
  • pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej MSP
  • kształcenie młodzieży i dorosłych

Czytaj więcej: Sesja Rady Powiatu 

W piękną, słoneczną sobotę, 21 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie odbyła się druga edycja „Festiwalu Zawodów w Trójce”. Gimnazjaliści z powiatu krotoszyńskiego mieli okazję zapoznać się z ofertą krotoszyńskiej placówki oraz lokalnych pracodawców.

Podobnie jak w minionym roku impreza została zorganizowana wspólnie z Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą reprezentowaną przez Józefa Januszkiewicza i Rafała Wolkensteina. Gimnazjaliści, zwiedzając pracownie, mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną szkoły. W sali gimnastycznej zaprezentowały się firmy z terenu Krotoszyna i powiatu, w których uczniowie odbywają swoje praktyki.

Czytaj więcej: Festiwal Zawodów w Trójce

W zakładce Ośrodek Dokształcania / plan zjazdów

opublikowano nowy plan kursów na rok szkolny 2017/2018.

Porada prawna

Informujemy, iż od marca w każdy pierwszy piątek miesiąca w Cechu Rzemiosł Różnych

można bezpłatnie uzyskać poradę prawną dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacje i porady będą udzielane pomiędzy godziną 9 a 12.